PLESNO DRUŠTVO SALAM GHAZEEA

Vesna Jevšenak

Uciteljica Vesna Jevsenak

Vesna Jevšenak je svojo plesno pot začela pri 5 letih, in sicer z ritmiko in baletom, s slednjim pa je nadaljevala skozi celotno osnovno šolo in opravila izpit za drugi razred srednje baletne šole. Po opravljenem osem stopenjskem tečaju družabnih plesov v paru se je učila jazz-a v plesni šoli Urška In plesni šoli Bolero. Njena plesna pot se je ob začetku srednje šole nadaljevala s spoznavanjem izraznih tehnik pri Vilmi Rupnik, kmalu zatem pa je odkrila izrazni orientalski ples pri plesalki in učiteljici Jasni Knez. Svoje znanje v orientalskem plesu je izpopolnjevala pri številnih učiteljih doma in v tujini. V okviru društva Interes se je leta 2000 udeležila tečaja za učiteljico orientalskega plesa in kasneje pet let poučevala orientalski ples v prej omenjenem društvu. Vesna je uspešno opravila učiteljski tečaj pri dr. prof. Hassan Khalilu, ki je najbolj priznan učitelj te plesne zvrsti in dve izobraževanji za profesionalno orientalsko plesalko in učiteljico pri dr. Gamal Seif, Khaled Seif in Aladin el Kholy v Studiu Chiftetelli na Dunaju.

Poleg orientalskega plesa Vesna pleše tudi enega izmed 7 klasičnih indijskih plesov,Bharat Natyam, s katerim se je prvič seznanila leta 1997 v spomladanski plesni šoli v sklopu JSKD, pod vodstvom indijskega učitelja Ujwal-a Bhole. V Indiji je obiskala intenzivni tečaj pri A.k.Lakshmanu. Poleg tega, da se je vsakoletno izobraževala pri Ujwal-u Bhole, ki je prihajal v Ljubljano,  se je udeležila intenzivnega izobraževanja v njegovem domačem kraju Lonavli v Indiji. Izobraževanje nadaljuje pri njegovi učenki Niveditit Badve.  Vesna je ena izmed redkih učiteljev v Sloveniji, ki poučuje ta zahtevni plesni stil, hkrati pa je skupaj z učiteljem Ujwal Bhole bogato razširila kulturo indijskega klasičnega plesa v Sloveniji kar je tudi redkost v Evropi.

Vesno je leta 1997 vstopila v svet flamenka, s katerim se je prvič srečala v Intaktu pri Eleni de Vega nato se pridružila plesalkam flamenca pri Jeleni Markovič. Skupaj so ustanovile plesno skupino v okviru Kulturno-umetniškega društva Luna Gitana, obiskala pa je tudi poletni plesni tečaj flamenca v Granadi v Španiji. Vesna se v okviru društva Luna Gitana občasno udeležuje plesnih delavnic. Flamenko pa uspešno združuje z orientalskim plesom v obliki koreografij.

Svojo ljubezen do plesa je Vesna našla tudi v Bollywoodu. Že vrsto let vodi skupino, koreografija in nastopa samostojno ter s skupino.Ustvarja lastne koreografije in prireja filmske.

Vesna je skupaj z Metko Potočnik in Katarino Krepfl leta 2005 ustanovila plesno društvo Salam Ghazeea za orientalski in indijski ples v okviru katerega poleg predsedništva opravlja tudi funkcijo strokovnega in umetniškega vodje in poučuje orientalski in indijski ples ter izrazni ples za otroke ter vodi številne delavnice tako doma kot v tujini. V okviru društva je Vesna organizirala številne plesne predstave indijskega in orientalskega plesa na katerem so se predstavile njene učenke in učenci ter drugi priznani plesalci, s katerimi je organizirala tudi številne delavnice v Ljubljani. Poleg tega je Vesna organizirala in vodila izobraževanji za profesionalno plesalko v Ljubljani in Kamniku, ki so se ga udeležile plesalke in učiteljice iz cele Slovenije. Med Vesnine pomembne projekte sodi projekt plesnega društva Salam Ghazeea, večletno izobraževanje za učiteljico orientalskega plesa v Ljubljani, ki ga je vodila priznana plesalka in učiteljica ter plesna kolegica Vesne, Bahara z Dunaja, katerega so se udeležile številne slovenske plesalke in učiteljice te plesne oblike. Vesna nastopa v Sloveniji in tujini na tematskih večerih in kulturnih prireditvah, sama ali skupaj s svojimi učenci in učenkami. (za več glej spodaj in časovnico društva). Svoje plesno znanje je Vesna poglobila s specializacijo Pomoči z umetnostjo in postala plesno-gibalna (psiho)terapevtka (R-PGP pri ZPGPS/EADMT).

Izobrazba:

 • 2004 – diploma Pravne fakultete – Univerza v Ljubljani
 • 2005 – strokovni izpit v državni upravi
 • 2006 – certifikata izobraževanja za profesionalno plesalko in učiteljico orientalskih plesov
 • 2008 – certifikat nadaljevanja izobraževanja za profesionalno plesalko orientalskih plesov
 • 2009 – certifikat tristopenjskega izobraževanja EBL
 • 2014 – zaključila specialistični študij pomoči z Umetnostjo – smer ples in gib na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
 • 2020 – registrirana plesno-gibalna psihoterapevtka pri ZPGPS

Plesna izobraževanja in seminarji 2014-2018 (zadnjih 5 let):

 • 2014: profesionalno usposabljanje CPI: Vodnik po novem učeniku za ples – potrdilo
 • 2014: udeležba na 2. mednarodni konferenci plesne pedagogike – potrdilo
 • 2015: zaključena dveletna praksa Avtentičnega gibanja
 • 2015: vodila del profesionalnega usposabljanja CPI : prenosljivost vsebin učbenika Plesna umetnost v skupino predšolskih otrok – primeri dobre prakse – potrdilo
 • 2015 sodelovanje na seminarju: Tijeo I pokret u terapijskom, savjetodavnom in edukacijskom procesu – Analiza pokreta – potrdilo
 • 2015: udeležba na mednarodnem posvetu: Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo
 • 2016: udeležba na izkustveni delavnici: plesno gibalna terapija z otroki in mladostniki – potrdilo
 • 2016: profesionalno usposabljanje CPI: Plesna umetnost in ko gibanje postane ples
 • 2017: udeležba na delavnici: Umetnost refleksije – potrdilo
 • 2017: udeležba na 3. Mednarodni konferenci plesne pedagogike – Potrdilo
 • 2018: izobraževanje PAI (pedagoško – andragoško izobraževanje)
 • 2018-2023 stalno strokovno izpopolnjevanje za pridobitev in ohranitev certifikata R-PGP

Starejša plesna izobraževanja in seminarji (do 2014):

 • 1985 – 93: ritmika in balet pri Petri Žiher v glasbeni šoli Franc Šturm v Šentvidu
 • 1991: izpit za drugi razred srednje baletne šole
 • 1992: opravljen 8 stopenjski tečaj družabnih plesov v paru – diploma
 • 1993 – 94: jazz v Boleru in Urški
 • 1995 – 96: izrazni ples pri Vilmi Rupnik
 • 1997: orientalski ples pri Jasni Knez
 • 1997: spomladanska plesna šola v sklopu JSKD, indijski klasični ples bharat natjam in joga pri učitelju Ujwalu Bhole
 • 1997 – 2010: individualno plesno izpopolnjevanje za plesalko in učiteljico Bharat Natyama pri učitelju Ujwalu Bhole (2x letno v Sloveniji)
 • 1997: flamenko v plesni šoli Intakt pri učiteljici Eleni de Vega
 • 1997: flamenko pri učiteljici Jeleni Markovič
 • 1998: poletna plesna šola v Kopru – orientalski ples pri Jasni Knez in flamenko pri Conchi Fernandez
 • 2000: tečaj za učiteljico orientalskega plesa (organiziran v Društvu Interes) – potrdilo
 • 2001: orientalski plesni projekt z Amouro Latif v studiu Atelier Oriental v Gradcu
 • 2002: poletni plesni tečaj flamenka v Granadi v Španiji
 • 2000 – 05: redna vadba na Dunaju v Studiu orientalskega plesa Chiftetelli in sodelovanje na delavnicah (dr. prof. Hassan Khalil, dr. Gamal Seif, Lala Hakim, Fifi Ness, Amoura, Erna Frohlich, Shahrazad)
 • 2003 – 05: flamenko plesne delavnice z Inmo Lobato Diaz v Ljubljani
 • 2004: folklorne oblike indijskega plesa, Radžastan, Indija
 • 2002 – 12: orientalski plesni seminarji v Ljubljani in Kamniku (Suzzane Sofia Potempa, Suraya Hilal, Sabuha, Bahara, Erna Frohlich, Brigite Fercichi, Helene Eriksen)
 • 2002 – 03: seminar indijskega klasičnega plesa Bharat natjam z A.K. Lakshmanom na Dunaju
 • 2003 – 06: plesne delavnice z Helene Eriksen, folklorni plesi Orienta v Zagrebu
 • 2004 – 05: intenzivni tečaj bharat natjam v Madrasu v Indiji pri A. K. Lakshman
 • 2005: intenzivni tečaj pri Ujwalu Bhole v Lonavli v Indiji
 • 2005 – 06: izobraževanje za profesionalno orientalsko plesalko pri dr. Gamal Seif, Khaled Seif in Aladin el Kholy v Studiu orientalskega plesa Chiftetelli na Dunaju – certifikat
 • 2005 – 06: izobraževanje za učiteljico orientalskih plesov pri prof. dr. Hassan Khalil v Linzu – certifikat
 • 2005 – strokovni izpit v državni upravi
 • 2006 Udeležba na mednarodnem srečanju transakcijskih analitikov – potrdilo
 • 2006 – 08: nadaljevanje izobraževanja za profesionalno orientalsko plesalko pri dr. Gamal Seif, Khaled Seif in Aladin el Kholy v Studiu Chiftetelli na Dunaju – cerifikat
 • 2006 – 2014: študij pomoči z umetnostjo – smer ples in gib na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani – specialistično delo z naslovom Preventivni učinki gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa
 • 2008 Udeležba na 2. Strokovnem srečanju umetnostnih terapevtov Slovenije – potrdilo
 • 2008 udeležba na seminarju flamenko kot oblika psihosocialne pomoči – potrdilo
 • 2009: opravljeno tristopenjsko izobraževanje EBL – Certifikat

Zaposlitev:

 • 2006 – 08: Ministrstvo za okolje in prostor, pravna služba
 • 2008 – 2023: status samostojnega kulturnega delavca – plesalka in pedagoginja v kulturi

Delovne izkušnje na področju poučevanja plesa otrok:

 • 2013 -2019: Indijski klasični ples za otroke od 7 do 11 let,
 • 2014/2015, 2015/2016: Izrazni ples za predšolske otroke v plesni šoli,
 • 2015: Praktična delavnica za učitelje predmeta Ples in plesno izražanje na srednjih vzgojiteljskih šolah: primeri dobre prakse – organiziral CPI,
 • 2017: Predstavila prispevek na konferenci plesne pedagogike o modelu Izrazni ples za predšolske otroke.
 • 2018: Izrazni ples za predšolske otroke v Ljubljanskih vrtcih (5 skupin tedensko)
 • 2018: Plesno – gibalni dialog v VVZ Kolezija – enota Murgle (6 skupin na 14 dni)
 • 2019-2023 plesno gibalne delavnice v razvojnih in rednih oddelkih vrtcev Najdihojca enota Čenča in Biba, Kolezija enota Murgle in Pod Gradom – enota Prule
 • 2020-2023 Izrazni ples za predšolske otroke Vrtec Najdihojca

Delovne izkušnje na področju poučevanja plesa odraslih:

 • 2014 – 2023: poučevanje indijskih in orientalskih plesov v Plesnem društvu Salam Ghazeea (5-9 skupin na teden)
 • 2014: vodila delavnico Gibalno-plesna terapija na študentskem kongresu Socilane pedagogike – potrdilo
 • 2014 – 2023: vodenje plesno – gibalnih delavnic in individualnih srečanj (1-3 na teden)
 • 2020-2023 plesno – gibalne delavnice v Varstveno delovnem centru Kranj enota Šenčur
 • 2021-2023 plesno – gibalne delavnice v Medgeneracijskem centru Kranj

Starejše delovne izkušnje v Sloveniji:

 • 2000 – 05: v Društvu Interes poučevala pet let orientalski ples in dve leti indijski klasični ples bharat natjam.
 • 2003: v okviru Društva Interes organizirala plesne delavnice z Baharo, orientalsko plesalko, učiteljico in voditeljico orientalskega plesnega studia Chiftetelli na Dunaju
 • 2005: ustanovila plesno društvo Salam Ghazeea (v nadaljevanju PD SG) za indijski in orientalski ples, znotraj njega deluje kot prostovoljka
 • 2005 – vodila enoletni izobraževanji v Kamniku in Ljubljani za učiteljice orientalskega
 • 2006: organizirala seminar klasičnega indijskega plesa bharat natjam z učiteljico Asmito Banerjee
 • 2006 – 10 : organizirala delavnice klasičnega indijskega plesa bharat natjam z učiteljem Ujwalom Bholejem
 • 2006 – 09: organizirala delavnice orientalskega plesa z učiteljem prof. dr. Hassanom Khalilom
 • 2007: organizirala poletne delavnice flamenko oriental z učiteljico Inmaculado Lobato Díaz
 • 2006 – 08: organizirala prvi učiteljski tečaj orientalskega plesa v Ljubljani z Baharo iz Dunaja
 • 2008 – 10: organizirala izobraževanje za profesionalno plesalko orientalskega plesa v Ljubljani z Baharo
 • 2009/2010: plesne urice v vrtcu Pedenjped,
 • 2008 – 2015: Poučevanje orientalskih in indijskih plesov za odrasle, otroke in mamice z dojenčki, koreografiranje, idejna zasnova in koreografija ter organizacija plesnih predstav, delavnic in izobraževanj
 • Praksa gibalno-plesne terapije:
  • april – oktober 2007 v Dom za starejše Tabor
  • november 2007 – januar 2008 v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo
  • julij 2007 in julij 2008 pri Vladu Šavu, dramska terapija
  • januar – marec 2009 v psihiatrični kliniki v Ljubljani, enota za motnje hranjenja
 • september 2009 – junij 2010 plesne urice za otroke od 3 do 5 let v vrtcu Pedenjped
 • november 2013 – marec 2014: mesečne vikend delavnice ozaveščanja telesa skozi gibanje in ples
 • september 2014 – izrazni ples za otroke
 • december 2014 –  plesno – gibalne terapevtske delavnice

Starejše delovne izkušnje v tujini:

 • 2005: plesna delavnica v Čeških Budjevicah – tema Indian Bollywood koreografija
 • 2005: bharat natjam nastop v Čeških Budjevicah
 • 2006: plesni nastop v Trstu
 • 2007: plesna delavnica v društvu Oaza Tolerancije v Zagrebu – tema: drum solo,vrtenja in ritmi v orientalskem plesu
 • 2008: plesna delavnica v društvu Oaza Tolerancije v Zagrebu – tema drum solo in ritmi
 • 2008: plesne izobraževalne delavnice na Reki
 • 2008 – 2009: vodila izobraževanje za plesalko orientalskega plesa v Zagrebu
 • 2006 – 10: plesni nastopi na Dunaju

Bibliografija:

 • 2005 Diplomska naloga Nova unifikacija pomorskega prava
 • 2014 Specialistična naloga z naslovom Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa
 • 2014 Referat na mednarodni konferenci Eduvision z naslovom Model ozaveščanja telesa prek gibanja in plesa
 • 2017: Prispevek na konferenci plesne pedagogike o modelu Izrazni ples za predšolske otroke
 • 2019: Prispevek na 1. Simpoziju Združenaj plesno – giblanih terapevtvo Slovenjije o plesno – gibalnih terapevtskih delavnicah v razvojnem oddelku VVZ Najdihojca
 • 2021 Priročnik Plesna umetnost (soavtorica Vilma Rupnik)

Plesni projekti: (plesalka, mentorica, koreografinja in idejna zasnova projektov):

 • Vsakoletna produkcija plesnega društva Salam Ghazeea od 2005 do 2023
 • Predstava klasičnega indijskega plesa Bharat Natyam v Kulturnem domu Črnuče, 2005
 • Predstava orientalskega plesa v Kulturnem domu Črnuče, 2005
 • Predstava klasičnega indijskega plesa Bharat Natyam v KUD Franceta Prešerna, 2006
 • Folklore Orienta: predstava orientalskega plesa v Gledališču za otroke in mlade Ljubljana v koprodukciji PD Salam Ghazeea in KUOD Bayani, 2006
 • Predstava klasičnega indijskega plesa Bharat Natyam KUD Franc Kotar, Mengeška 9, Trzin, 2007
 • Predstava Svet klasičnega plesa in legend Indije, KD Domžale, 2008
 • Zgodbe o Šivi, Kuturni dom Domžale, 2009
 • Karavana plesa (8 ponovitev v Sloveniji in na Hrvaškem), 2009-2011
 • Stihovizija 2, Izrazni ples z glasbeno skupino Trio Tori, Delavski dom Zagorje, 2010
 • Vonj jasmina plesna skupina Banat el ward,( 3 ponovitve: Kulturni ceter Španski borci, Zagrebško kazalište lutaka, Dunaj; 2010)
 • Slovo poletju s skupino Trio Tori, KD Litija, 2010
 • Zgodba o Krišni, Mini Teater Ljubljana, 2010
 • Sitalsasthi 2011
 • Lunin sin, izrazni ples (3 ponovitve: KUD France Prešeren, KD Španski borci) 2012-2013
 • Maya – življenje je iluzija, KD Domžale 2013
 • IN-fusion, center Premik, 2014
 • Nekaj v njenem plesu, Stara mestna elektrarna Ljubljana, 2015
 • Sveti rituali tempeljskih svečenic, Ljubljana, SVŠGL, 2015
 • Sedem zgodb, perzijski klasični ples, (premiera + 3 ponovitve, SVŠGL; Cankarjev Dom Vrhnika), 2017
 • Krishna lila, center Premik, Ljubljana, 2017
 • Ples je moja joga, Linhartova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani, 2018
 • Alhambra, SVŠGUGL Ljubljana 2018
 • Pravaha, Kulturni center Moste 2019, soavtorica Nivedita Badve
 • Devi stutti 2022, soavtorica Nivedita Badve
 • Laxmi puja 2023, soavtorica Nivedita Badve